Dołącz do największej bazy inspektorów!

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgromadzonych przez firmę ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 32, w niniejszym formularzu oraz na przekazywanie informacji handlowych przez ww. firmę, w tym przesyłanie w formie elektronicznej na podany przeze mnie adres e-mail.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w powyższym formularzu będzie ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa (dalej zwanym jako: „ELPROJECT”).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zarejestrowaniem Pani/Pana w Niezależnej Bazie Inspektorów Nadzoru prowadzonej przez ELPROJECT na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej przez Panią/Pana.
Odbiorcami Pani/Pana Danych osobowych będą kontrahenci współpracujący z ELPROJECT w związku z prowadzonymi przez ELPROJECT projektami.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ELPROJECT przez okres maksymalnie 10 lat od dnia zarejestrowania Państwa w Niezależnej Bazie Inspektorów Nadzoru.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od ELPROJECT dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia do przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zawartych w powyższym formularzu jest dobrowolne jednak konieczne w celu zarejestrowania Pani/Pana w Niezależnej Bazie Inspektorów Nadzoru.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Pana/Pani prawa i obowiązki.
Powyższe żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: daneosobowe@elproject.com.pl .

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celu zarejestrowania mnie w Niezależnej Bazie Inspektorów Nadzoru prowadzonej przez ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych Osobowych oraz o przysługujących mi prawach.